info@eko-san.net  095 578 7837

CIJENE TIPSKIH EKO-SAN KUĆA1.
  KLASIK konstrukcija (MD2) EURO 1 konstrukcija (MD3)
Model kuce Površina VISOKI ROH BAU KLJUC U RUKE VISOKI ROH BAU KLJUC U RUKE
m2 EUR EUR/m2 EUR EUR/m2 EUR EUR/m2 EUR EUR/m2
MAJA 398         109.600 275 164.700 414
BARBARA 303         76.900 254 131.700 435
MIRNA 271         74.600 275 114.200 421
GRACIJA 263 52.500 200 83.500 317 57.800 220 87.800 334
ANA 196 51.500 263 76.900 392 54.800 280 80.200 409
TEA 191 51.200 268 78.600 412 54.800 287 82.500 432
ANDREA 180 43.950 244 69.950 389 47.900 266 74.000 411
TINA 178 43.900 247 67.700 380 46.350 260 79.600 447
NINA 170 41.300 243 64.500 379 43.900 258 67.000 394
DIJANA 169 45.000 266 61.700 401 48.200 285 71.000 420
ENA 160 42.000 263 65.500 409 43.900 274 68.000 425
IVANA 155 45.000 290 70.300 454 48.200 310 73.600 475
DRAGANA sa garažom 142 36.650 258 56.800 400 40.600 286 59.800 421
DRAGANA bez garaže 121 32.700 270 52.800 436 36.700 303 55.800 461
ANITA 118 37.300 316 62.100 526 40.300 342 64.700 548
SANJA 91 25.700 283 41.300 454 28.400 312 43.400 476
MIA 73 21.500 295 35.000 479 23.450 321 37.300 511U CIJENE JE URAČUNAT PDV.

U cijenama su uračunati svi troškovi i investitor nema druge troškove kao što su prijevozi, smještaj i hrana radnika, dizalice itd...

Za EURO 2 (MD4) konstrukciju cijene se povećavaju za 7 % u odnosu na EURO 1 konstrukciju.

Za PASIV (MD5) konstrukciju cijene se povećavaju za 15 % u odnosu na EURO 1 konstrukciju.

Svaki naš visokoprizemni tipski objekt se može izvesti i kao PRIZEMNI, uz sve izmjene i dopune po vašoj želji

Za verziju "ZAVRŠI SAN" napišite koje biste radove sami izvodili i pošaljite upit na Email: info@eko-san.net i mi ćemo vam dati ponudu.

Također, za investitore sa ograničenim financijskim sredstvima možemo izvesti verziju gdje je PRIZEMLJE POTPUNO UREĐENO za stanovanje, dok je POTKROVLJE PRAZNO i predviđeno je da ga investitor sam uređuje.

Mi možemo izvoditi objekte i prema drugim projektima, crtežima, skicama uz sve dopune i izmjene po vašim željama, pa nam pošaljite upit sa tlocrtima i izgledom pročelja i mi ćemo vam dati ponudu.