info@eko-san.net  095 578 7837

ŠTO JE POTREBNO ZA GRADNJU KUĆE


Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji pojednostavio je proceduru dobivanja dozvola za gradnju obiteljskih kuća do 400 kvadrata i ovdje vamje kratki prikaz priprema za gradnju kuće.

VLASNIŠTVO

Morate imati valjani dokument da je zemljište na kojem želite graditi u vašem vlasništvu ili morate imati neko drugo pravo na temelju kojega smijete graditi. To mogu biti ugovor o partnerstvu sklopljen s vlasnikom zemljišta čiji je cilj zajednička gradnja ili preuređenje građevine, ugovor o koncesiji ili pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine ako kuću samo dograđujete ili preuređujete.

GDJE SE SMIJE GRADITI  

Zemljište mora biti unutar građevinskog područja, i to u zoni u kojoj je dopuštena gradnja za individualnu stambenu namjenu. Ako je u neizgrađenom dijelu građevnog područja, treba postojati urbanistički plan uređenja da bi se moglo graditi. Građevno područje je u prostornim planovima uglavnom označeno žutom bojom, a neizgrađeni dio građevnog područja je svijetlo žute boje.

DOZVOLA ZA GRADNJU

Za obiteljske kuće do 400 kvadrata treba imati idejni projekt na temelju kojega se dobiva Rješenje o uvjetima građenja, koje zamjenjuje dosadašnju građevinsku dozvolu. Idejni projekt prikazuje gdje će na parceli biti kuća, koliko će biti velika, koliko će imati prostorija, prozora, vrata... Uz idejni projekt treba priložiti i dokaz da imate pravo graditi te dokaz da ste uplatili sve doprinose i pristojbe.
Nadležno tijelo treba odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana. Rješenje vrijedi dvije godine, što znači da u tome roku treba početi gradnju.
Na sljedećim adresama možete vidjeti koliko će vas koštati komunalni i vodni doprinosi:
http://www.legalizacijagradnje.com/izracun-komunalnog-doprinosa/
http://www.legalizacijagradnje.com/izracun-vodnog-doprinosa/

GLAVNI PROJEKT

Kad je odobren idejni projekt, projektni ured radi glavni projekt prema kojem se izvodi objekt. Uz arhitektonski dio, taj projekt ima i građevinski, elektrotehnički, strojarski i financijski dio. U slučaju gradnje kuće do 400 m2, glavni projekt ne treba potvrditi nadležno tijelo, ali mora sve vrijeme gradnje biti na gradilištu.

GRAĐENJE

 Graditi kuću smiju za to ovlašteni izvođači, tj. osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema Zakonu.

NADZOR

Za vrijeme građenja investitor treba osigurati stručni nadzor, koji mogu obavljati ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer.

USELJENJE

Za obiteljske kuće do 400 kvadrata više nije potrebna uporabna dozvola. Dovoljno je da nadzorni inženjer sastavi i potpiše svoje završno izvješće i kuća je spremna za useljenje i upis u gruntovnicu. Svaka kuća mora imati energetski certifikat koji prikazuje koliku toplinsku zaštitu ima objekt, tj. kolika je potrošnja energije u objektu.