info@eko-san.net  095 578 7837

Eko-san konstrukcija niskoenergetskih i pasivnih objekataEKO-SAN konstrukcije za izgradnju niskoenergetskih i pasivnih montažnih objekata su spoj znanja i iskustva stečenog na dugogodišnjem radu u Švedskoj, drugim zemljljama EU i u Kanadi, a u suradnji sa Građevinskim i Arhitektonskim fakultetima iz Stockholma, Toronta i Zagreba.

- Ove konstrukcije u pogledu toplinske izolacije predstavljaju izvanrednu zaštitu naših objekata i zavisno od tipa konstrukcije štede energiju za grijanje i hlađenje od 2,5 do 7 puta. U kombinaciji sa solarnim grijanjem vi dobijate gotovo besplatnu energiju za grijanje vaših domova, kao i gotovo besplatnu sanitarnu toplu vodu. Za vrijeme trajanja ovih objekata (oko 150 godina), ovi objekti na uštedi energije 2-3 puta otplate sami sebe.

- U statičko-stabilnosnom pogledu konstrukcije niskoenergetskih objekata su daleko otpornije na zemljotrese i tektonske poremećaje od klasično građenih konstrukcija sa opekom i betonom.

- Novi materijali koji se danas koriste i od kojih su izgrađeni ovi objekti (suho imregnirano drvo, OSB ploče, mineralna vuna, gips ploče itd...) su daleko zdraviji od materijala koji su se do danas koristili (opeka, beton, željezna armatura itd...), sa neuporedivo manjim štetnim zračenjima i stanovanje u niskoenergetskim montažnim objektima je daleko toplije, zdravije i udobnije.

Također, pojmovi kao što su vlaga, pljesan i hladnoća kod naših niskoenergetskih objekata ne postoje.


U našoj standardnoj ponudi predstavljamo vam 4 osnovna tipa konstrukcije u pogledu toplinske zaštite objekata:

  • CLASSIC (MD2):  Vrlo dobra toplinska zaštita objekta namijenjena za objekte manje površine (do150 m2) u kontinentalnom i mediteranskom dilelu Europe.
  • EURO 1 (MD3):  Odlična niskoenergetska toplinska zaštita objekta idealna za kontinentalni dio Europe.
  • EURO 2 (MD4):  Izuzetna toplinska zaštita objekta namijenjena prvenstveno za izvoz u skandinavske i druge sjeverne zemlje EU.
  • PASIV (MD5):  Pasivna toplinska zaštita objekta predstavlja najbolju toplinsku zaštitu objekata i daje izvanredne rezultate u sjevernim dijelovima Švedske i Norveške, dok za kontinentalni dio Europe predstavlja stvar prestiža.

CLASSIC (MD2)

EURO 1 (MD3)

EURO 2 (MD4)

PASIV (MD5)