info@eko-san.net  095 578 7837

O nama


Nakon dugogodišnjeg iskustva stečenog na projektiranju i gradnji niskoenergetskih kuća u Švedskoj i drugim zemljama EU, 2011. godine osnivamo poduzeće „EKO-SAN“ sa sjedištem u Topuskom.
Naš cilj je graditi kuće koje bi u svakom pogledu zadovoljile najistančaniji ukus naših klijenata, koristeći najsuvremenije svjetske trendove pri projektiranju i gradnji. Svaki naš projekt možemo prilagoditi vašoj parceli, prilaznim putevima, stranama svijeta i svim vašim potrebama i zahtjevima. Također vam možemo izgraditi objekt i prema drugim projektima, slikama sa kataloga ili web stranica, kao i prema vašim skicama uz sve izmjene i dopune po vašoj želji.

Danas gradimo naše niskoenergetske objekte u Švicarskoj, Francuskoj, Švedskoj i Austriji i naši objekti su prilagođeni najvišim standardima EU i standardima zemalja u kojima gradimo. U naše objekte ugađujemo najkvalitetnije domaće i uvozne materijale i opremu, a naši objekti su funkcionalni, komforni, zdravi, jeftini i arhitektonski atraktivni.
Naš poslovni moto glasi „GRADITI NAJBOLJE KUĆE PO NAJNIŽIM CIJENAMA“.

EKO-SAN TIM ČINE:br>
Milan Bekić, dipl.ing.građ. - direktor
Kosta Bekić, dipl.oec. - financijski direktor
Bojan Bekić, dipl.ing.arh. - projektant
Ilija Matijašević, dipl.ing.arh. - projektant
Dunja Graho, dizajner interijera
Branislav Bekić, dipl.ing.građ. - predstavnik za Švedsku
Mladen Pupavac, dipl.ing.arh. - predstavnik za Austriju i Njemačku
Dejan Tomić - predstavnik za Švicarsku i Francusku
Dragan Bekić – rukovodilac proizvodnje
Željko Abramović – rukovodilac montaže